План заходів

щодо запобігання корупції у БУВР Південного Бугу на 2021 рік

 

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

 

Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції та безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених нормативно-правовими актами

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Начальники експлуатаційних дільниць

Провідний юрисконсульт

2.

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є БУВР Південного Бугу, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

постійно

Головний бухгалтер

Начальник відділу економіки

3.

Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника та НАЗК про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

4.

Інформувати начальника та правоохоронні органи у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про намагання або  вчинення корупційних правопорушень або порушень, пов’язаних з корупцією

негайно в разі виявлення

Уповноважений з антикорупційної діяльності

5.

 

Розробити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності БУВР Південного Бугу за 2020 р. та оприлюднити на офіційному веб-сайті

лютий-березень

2021 р.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Провідний інженер із застосування комп’ютерів

6.

Надати начальнику на затвердження  антикорупційну програму

січень

2021 р.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

7.

Проводити інформаційну кампанію, яка пов’язана з електронним декларуванням шляхом інформування суб’єктів декларування на щотижневих нарадах, розміщення інформації на стендах та офіційному веб-сайті

до 01.04.2021 р.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Провідний інженер із застосування комп’ютерів

8.

Вести облік працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

9.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням, з урахуванням вимог щодо проведення державних закупівель.

Здійснювати перевірку учасників тендерних торгів.

постійно

Провідний фахівець з державних закупівель

Уповноважений з антикорупційної діяльності

10.

Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

11.

Розглядати в межах своїх повноважень повідомлення про причетність працівників до корупційних правопорушень

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

12.

Приймати  участь у проведенні службового розслідування (перевірки)  з метою  виявлення умов що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

 

 

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

13.

Забезпечити захист працівників, які повідомили про порушення вимог закону від застосування негативних заходів впливу з боку начальника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

14.

Звітувати керівнику про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

15.

Направляти до Держводагентства України  звіти про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції, надавати інформацію з реєстру працівників, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень

 щоквартально

Уповноважений з антикорупційної діяльності

16.

 

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення трудових відносин з працівниками, які визнанні винними у вчинені корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів

невідкладно

(після набрання рішення суду законної сили)

 

Провідний інспектор з кадрів

Провідний юрисконсульт

17.

 

Забезпечити ефективне та раціональне використання державного  майна,  виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету. Передачу майна здійснювати виключно на конкурсних засадах

постійно

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Начальники експлуатаційних дільниць

Провідний юрисконсульт

18.

3 метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками

постійно

 

Начальники експлуатаційних дільниць

19.

3 метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання ТМЦ та надання послуг

постійно

Головний бухгалтер

Провідний юрисконсульт

Начальники експлуатаційних дільниць

20.

З метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на інших соціальних виплат забезпечити контроль за станом розрахунків з працівниками

постійно

Головний бухгалтер

Начальник відділу економіки

21.

Провести у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання декларацій чи відповідних змін до них

постійно

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

 

 

 

 

Наші контакти

БУВР Південного Бугу

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Василя Стуса, 7

тел./факс (0432) 52-09-00

 

e-mail: buvr.vn@gmail.com

гаряча лінія: 67-20-01

Ми в соцмережах: 

  

м. Вінниця 2021. Розробка сайту - студія «Webhit»